Начало
понеделник, 19 март 2018
Добре дошли в ACPS
Applied Clinical Pharmacology Services [ACPS]...

ACPS е мрежа от експерти, които предоставят съобразно нуждите на клиентите научно и логистично обслужване в областта на клиничните проучвания за ранните фази от разработването на нови лекарствени средства и препарати (консултиране, изготвяне на медицински текстове, управление на проучвания фаза I-II, професионална подготовка и т.н.).
Тази страница беше създадена, за да Ви информира за предлаганите от нас услуги и да предоставя полезни средства (линкове, редакторски статии, професионални новини) за Вашата собствена дейност в тази област.
 
...поставяйки на първо място Клиничната фармакология
 
Последна промяна (понеделник, 26 септември 2016)
Новини от ACPS
  • Клинични изпитвания в България: Приемане на ЕС предизвикателството
  • Празнуване на 10-годишен юбилей на ACPS
  • Разширяване на дейностите на ACPS в източната и югоизточната част на Европейската общност
Най-важното за ACPS
  • Електрокардиографски проучвания и проучвания на безопасността по отношение на QT/QTc интервала
  • Разширяване на нашите фармакокинетични проучвания при специални групи лица
  • Провеждане на проучвания в Източна и Югоизточна Европа: лице в лице с предизвикателството
  • Услуги за нуждите на клиентите в Ценрална, Източна и Югоизточна Европа
Последна промяна (понеделник, 26 септември 2016)

Applied Clinical Pharmacology Services

* Philippsring 11 * 55252 Mainz-Kastel * Germany * phone: +49/61 34 - 180 467 or 469 * fax: +49/61 34 - 180 468 *


ACPS International Ltd.-Bulgaria

* 1113 Sofia * 15 "Kosta Lulchev" Str., ap. 9 * phone: +359/2 979-7970 * fax: +359/2 979-7971 *